Lỗi bản in có chấm nhỏ hoặc gạch ngang đen to đậm ngang bản in

18/08/2016 | Hỏi đáp
4904
Bản in bị lỗi, bị chấm sọc và vệt đen ngang trang in ?
Lỗi bản in có chấm nhỏ hoặc gạch ngang đen to đậm ngang bản in
Nguyên nhân do:
- Trống mực bị sứt
- Trục cao su bị hỏng

Cách sửa, khắc phục: Thay trống in & trục cao su

Bình luận