Lỗi bản in có vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống

18/08/2016 | Hỏi đáp
5057
Máy in bị lỗi, bản in có sọc dọc thẳng theo tờ giấy, là do 2 nguyên nhân ?
Lỗi bản in có vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống

1, Do gạt mực bị cô đặc, mực bám chặt, cách xử lý: Vệ sinh gạt mực
2, Do gạt mực bị vỡ, hỏng Cách xử lý: thay thế gạt mực

Bình luận