Tin thị trường
ChatGPT bắt đầu có 'ký ức

ChatGPT bắt đầu có 'ký ức

OpenAI cho biết đang thử nghiệm tính năng cho phép ChatGPT ghi nhớ nội dung người dùng thảo luận riêng với chatbot để câu trả lời cá nhân hóa hơn.